Veřejné zakázky města Vrchlabí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Vrchlabí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Výměna bytových vodoměrů v objektech města Vrchlabí - 2020“
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2020 27.05.2020 16:45
Rekonstrukce strojního zařízení hrubého přečistění na ČOV Vrchlabí - Podhůří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2020 01.06.2020 09:00
Vrchlabí, Zámek č.p. 1, oprava římsy na jižním průčelí.
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 27.05.2020 16:45
Vrchlabí, č.p. 204 - Obnova fasády včetně doměření, návrhu doplňků a detailů
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2020 27.05.2020 16:45
Stavební úpravy hygienického zázemí v penzionu s byty pro důchodce, ulice Pražská 1343, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2020 20.05.2020 16:45
Obnova fasády objektu č.p. 719 ul. Tkalcovská, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2020 01.04.2020 16:45
Vrchlabí, rekonstrukce Sportovního areálu manželů Zátopkových
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2020 26.03.2020 09:00
"Uložení volných finančních prostředků"
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2019 23.05.2019 14:00
všechny zakázky