Veřejné zakázky města Vrchlabí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Vrchlabí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vrchlabí – Krkonošská ulice - II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 04.03.2021 31.03.2021 10:00
Přeložka vodovodu Krbalova, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 24.03.2021 09:00
Posun výustního objektu u ČOV Vrchlabí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2021 23.03.2021 09:00
Koordinátor BOZP pro stavbu „Ulice Kpt. Jaroše Vrchlabí – chodník pro pěší - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2021 12.03.2021 09:00
2021_Obnova 13ks stávajících historických dřevěných špaletových oken v budově Zámku ve vrchlabí
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2021 23.02.2021 09:00
Zádveří hlavního vstupu pavilonů C a D MŠ Letná 1249
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.02.2021 09.03.2021 09:00
Vrchlabí, Zámek č.p. 1, oprava římsy na jižním průčelí
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2021 24.02.2021 16:45
Zajištění činnosti TDI pro stavbu Sportovně rekreační areál Vejsplachy, krytý bazén včetně infrastruktury
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2021 02.03.2021 10:00
Koordinátor BOZP pro stavbu Sportovně rekreační areál Vejsplachy, krytý bazén vč. infrastruktury
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2021 23.02.2021 10:00
Oprava části zatrubnění Pilského potoka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2021 16.02.2021 09:00
Zateplení pavilonů MŠ Komenského Vrchlabí – II. etapa
podlimitní Hodnocení 01.02.2021 02.03.2021 10:00
Rekonstrukce strojního zařízení hrubého přečistění na ČOV Vrchlabí - Podhůří
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2020 01.06.2020 09:00
"Uložení volných finančních prostředků"
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2019 23.05.2019 14:00
všechny zakázky