Veřejné zakázky města Vrchlabí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Vrchlabí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VO ul. Slovanská - II.výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2019 24.10.2019 09:00
Oprava topného systému kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2019 26.06.2019 17:00
"Uložení volných finančních prostředků"
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2019 23.05.2019 14:00
Obnova fasády čp. 203 a 204 Krkonošská,Vrchlabí
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2019 06.05.2019 17:00
Chodník ke Kablu, Vrchlabí - opakovaná výzva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2019 11.04.2019 09:00
Výměna střešní krytiny bytových domů č.p. 484 - 486, ul. Lánovská, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2019 25.03.2019 17:00
všechny zakázky