Veřejné zakázky města Vrchlabí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Vrchlabí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vrchlabí - hrobka H 108 Jerje - úprava krypty
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2019 23.12.2019 10:00
Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí - krytý bazén -1.etapa - infrastruktura
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2019 19.12.2019 09:00
Skatepark Vrchlabí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2019 09.12.2019 10:00
Dodávka elektrického varného kotle ŠJ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 09.12.2019 10:00
Stavební úpravy k zamezení ledování sněhu u vikýře střechy objektu čp. 616, ul. Komenského, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 09.12.2019 10:00
Zateplení pavilonů MŠ Komenského Vrchlabí – pavilon č. 1, hospodářský pavilon a spojovací chodba
podlimitní Příjem nabídek 11.11.2019 10.12.2019 10:00
Oprava fasády a náhrada oken č.p.100, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2019 14.11.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 ve Vrchlabí III
podlimitní Hodnocení 18.10.2019 13.11.2019 10:00
VO ul. Slovanská - II.výzva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2019 24.10.2019 09:00
"Uložení volných finančních prostředků"
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2019 23.05.2019 14:00
Chodník ke Kablu, Vrchlabí - opakovaná výzva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2019 11.04.2019 09:00
všechny zakázky