Veřejné zakázky města Vrchlabí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Vrchlabí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vrchlabí, ulice Lánovská_Oprava vodovodu (ŘSD)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 10.02.2022 09:00
Vrchlabí - oprava vodovodu v ul. Pražská
podlimitní Příjem nabídek 21.01.2022 11.02.2022 10:00
Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí- krytý bazén-energoblok 2
nadlimitní Vyhodnoceno 13.09.2021 15.10.2021 09:00
Stavební úpravy bytových jednotek č. 1 a 3. v objektu č.p. 407 ul. Vančurova ve Vrchlabí
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2021 19.05.2021 16:45
Zajištění činnosti TDI pro stavbu „Vrchlabí – Krkonošská ulice - II. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2021 10.05.2021 09:00
Obnova fasády, Vrchlabí č.p. 140 Krkonošská - 2.kolo
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2021 03.05.2021 16:45
Rekonstrukce strojního zařízení hrubého přečistění na ČOV Vrchlabí - Podhůří
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2020 01.06.2020 09:00
"Uložení volných finančních prostředků"
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2019 23.05.2019 14:00
všechny zakázky