Veřejná zakázka: Vrchlabí, ul. K.Čapka – oprava vodohospodářské infrastruktury, VO, komunikace a sadovnické úpravy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 368
Systémové číslo: P24V00000027
Datum zahájení: 21.06.2024
Nabídku podat do: 26.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vrchlabí, ul. K.Čapka – oprava vodohospodářské infrastruktury, VO, komunikace a sadovnické úpravy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Vrchlabí, ul. K. Čapka – oprava vodohospodářské infrastruktury, VO, komunikace a sadovnické úpravy“.

Oprava vodovodu: u SO 01 Vodovodu se jedná o propojení ulice Komenského a Pražské novým řadem TLT DN100. Na toto nové potrubí budou postupně přepojeny všechny přípojky (6 ks) a dva podružné řady. Na řadu bude vysazen jeden podzemní hydrant. Trasa je vedena souběžně s dnešním řadem OC 65. Bude provedeno dle projektové dokumentace – příloha č. 1.1 - Ing. A. Kreisl

Oprava kanalizace: u SO 02 Kanalizace dojde k výměně jednotné kanalizace, která bude navíc odvodňovat ul. K. Čapka. Zároveň dojde k podchycení veškerých kanalizačních přípojek nadzemních objektů, dále dojde k podchycení přípojek dešť. vpustí a dále dojde k podchycení stáv. odboček stáv. kanaliz. řadů. Bude provedeno dle projektové dokumentace – příloha č. 1.1 – Ing. A. Kreisl


Oprava komunikace: Oprava komunikace bude provedena dle požadavků Města Vrchlabí na základě rozhodnutí o uložení inženýrských sítí v komunikacích. Bude provedeno dle projektové dokumentace - Příloha 1.2 – Ing.Nývlt

Oprava veřejného osvětlení: Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané PD ke společnému řízení je výstavba veřejného osvětlení v ulici Karla Čapka - Předmětem zakázky je pouze část projektové dokumentace ulice Karla Čapka. Jedná se o 3 ks svítidel a stožárů 5 m výšky a kabelové vedení v ul. K.Čapka, vše dle projektové dokumentace – příloha č. 1.3 – Lukáš Jirásek

Sadovnické úpravy: Bude provedena výsadba 9 ks nových stromů, ošetřeno bude 17 ks stromů a kácení proběhne u 2 ks stromů, bude rekonstruován zatravněný pás, vše dle projektové dokumentace – příloha č. 1.4 – Ing. K. Štanglerová

Všechny stavební objekty budou koordinovány se souběžně prováděnou stavbou rekonstrukce plynovodu, která je prováděna mimo tuto veřejnou zakázku jiným zhotovitelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Vrchlabí
 • IČO: 00278475
 • Poštovní adresa:
  Zámek čp. 1
  54301 Vrchlabí
 • Název oddělení: Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 360463

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muvrchlabi.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy