Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním 19.01.2024
Nábřeží Labská 26.01.2016
Vrchlabí_Jihoslovanská ulice_rekonstrukce komunikace, parkoviště 14.04.2015
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih-zhotovitel stavby-Fotbalový areál Vejsplachy 25.07.2013