Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace přírodního parku ve Vrchlabí – Podhůří I. Etapa - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2023 25.10.2023 10:00
Vrchlabí, Školní č. p. 1395-1399 opravy přístupů do objeků
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2023 30.11.2023 14:00
Zajištění činnosti TDI pro stavbu: Zateplení a tavební úpravy pavilonu "C" včetně přilehlé terasy v areálu MŠ Letná, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2023 24.07.2023 10:00
Vrchlabí, Školní č.p. 1395-1399 oprava vnějších zpevněných ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 28.06.2023 16:00
Objekt č.p. 101, ul. Slovanská, parc. st. č. 55, k.ú. Vrchlabí - oprava a výměna oken v celém objektu.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 28.06.2023 16:00
Bytový dům Vrchlabí Nerudova 1184-1186, výměna vnitřních rozvodů vody.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 28.06.2023 16:00
Zateplení a stavební úpravy dětského pavilonu "C" včetně přilehlé terasy v areálu MŠ Vrchlabí
podlimitní Zadáno 24.05.2023 14.06.2023 10:00
Vrchlabí - hrobka H 108 Jerje - obnova vstupních dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2023 23.03.2023 11:00
Vrchlabí, ul.Liščí Kopec, Dukelská - stavební úpravy, II.etapa
podlimitní Zadáno 27.02.2023 27.03.2023 10:00
2023_Obnova 13 ks stávajících historických dřevěných špaletových oken v budově Zámku ve Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 07.03.2023 09:00
Vrchlabí, ul. J. Šíra - stavební úpravy
podlimitní Zadáno 17.02.2023 09.03.2023 10:00
Zajištění činnosti TDI pro stavbu „Vrchlabí, přístavba garáží k hasičské zbrojnici v Podhůří“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2023 01.03.2023 09:00
Přechod pro chodce, ul. Valteřická, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2023 27.02.2023 11:00
Vrchlabí, přístavba garáží k hasičské zbrojnici v Podhůří
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2023 17.02.2023 10:00
Sdružené služby dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 28.11.2022 28.11.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››