Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přeložka vodovodu Krbalova, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 24.03.2021 09:00
Posun výustního objektu u ČOV Vrchlabí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2021 23.03.2021 09:00
Koordinátor BOZP pro stavbu „Ulice Kpt. Jaroše Vrchlabí – chodník pro pěší - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2021 12.03.2021 09:00
2021_Obnova 13ks stávajících historických dřevěných špaletových oken v budově Zámku ve vrchlabí
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2021 23.02.2021 09:00
Zádveří hlavního vstupu pavilonů C a D MŠ Letná 1249
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2021 09.03.2021 09:00
Vrchlabí, Zámek č.p. 1, oprava římsy na jižním průčelí
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2021 24.02.2021 16:45
Zajištění činnosti TDI pro stavbu Sportovně rekreační areál Vejsplachy, krytý bazén včetně infrastruktury
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.02.2021 02.03.2021 10:00
Koordinátor BOZP pro stavbu Sportovně rekreační areál Vejsplachy, krytý bazén vč. infrastruktury
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2021 23.02.2021 10:00
Oprava části zatrubnění Pilského potoka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2021 16.02.2021 09:00
Zateplení pavilonů MŠ Komenského Vrchlabí – II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 01.02.2021 02.03.2021 10:00
Oprava mostu V-32_projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2020 21.12.2020 10:00
Vrchlabí, dálkové cyklotrasy, úprava dopravního značení v rámci změny užívání stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 13.10.2020 09:00
Ulice Kpt. Jaroše Vrchlabí – chodník pro pěší - II
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2020 06.10.2020 09:00
Vrchlabí, rekonstrukce Sportovního areálu manželů Zátopkových - II
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 25.09.2020 09:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu na rok 2022 a 2023
podlimitní Zadáno 09.09.2020 09.09.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››