Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy a změny užívání západní části objektu č.p.602 ul. Lánovská, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2015 01.09.2015 09:00
Vrchlabí, ul. Vápenická - veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2015 28.07.2015 10:00
Vrchlabí_Jihoslovanská ulice_rekonstrukce komunikace, parkoviště
podlimitní Zadáno 15.05.2015 05.06.2015 09:00
„Nové služby ORP Vrchlabí“ pro projekt „Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC obcí“ z 22. Výzvy Integrovaného operačního programu – Konsolidace IT a nové služby TC obcí“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2015 03.04.2015 14:00
„Dodávka databázového systému“ pro projekt „Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC obcí“ z 22. Výzvy Integrovaného operačního programu – Konsolidace IT a nové služby TC obcí“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2015 30.03.2015 00:00
Vrchlabí, ul. Dělnická - veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2015 23.02.2015 10:00
Systém svozu bioodpadu ve městě Vrchlabí
podlimitní Zadáno 01.09.2014 18.09.2014 09:00
Navýšení kapacity Kompostárny Vrchlabí
podlimitní Zadáno 02.08.2013 30.08.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5