Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vrchlabí, ulice Lánovská_Oprava vodovodu (ŘSD)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 10.02.2022 09:00
Vrchlabí - oprava vodovodu v ul. Pražská
podlimitní Příjem nabídek 21.01.2022 11.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016