Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava zateplení nádrže pro mezofilní anaerobní stabilizaci na ČOV Vrchlabí – Podhůří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.01.2023 06.03.2023 00:00
Vrchlabí, přístavba garáží k hasičské zbrojnici v Podhůří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2023 10.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016