Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přeložka vodovodu Krbalova, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 24.03.2021 09:00
Posun výustního objektu u ČOV Vrchlabí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2021 23.03.2021 09:00
Koordinátor BOZP pro stavbu „Ulice Kpt. Jaroše Vrchlabí – chodník pro pěší - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2021 12.03.2021 09:00
Zádveří hlavního vstupu pavilonů C a D MŠ Letná 1249
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2021 09.03.2021 09:00
Zajištění činnosti TDI pro stavbu Sportovně rekreační areál Vejsplachy, krytý bazén včetně infrastruktury
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.02.2021 02.03.2021 10:00
Zateplení pavilonů MŠ Komenského Vrchlabí – II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 01.02.2021 02.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016