Profil zadavatele: Město Vrchlabí

  • Název: Město Vrchlabí
  • IČO: 00278475
  • Adresa:
    Zámek čp. 1
    54301 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 360463

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vrchlabí, ul. Vápenická - veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2015 28.07.2015 10:00
Vrchlabí_Jihoslovanská ulice_rekonstrukce komunikace, parkoviště
podlimitní Zadáno 15.05.2015 05.06.2015 09:00
„Nové služby ORP Vrchlabí“ pro projekt „Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC obcí“ z 22. Výzvy Integrovaného operačního programu – Konsolidace IT a nové služby TC obcí“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2015 03.04.2015 14:00
„Dodávka databázového systému“ pro projekt „Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC obcí“ z 22. Výzvy Integrovaného operačního programu – Konsolidace IT a nové služby TC obcí“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2015 30.03.2015 00:00
Vrchlabí, ul. Dělnická - veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2015 23.02.2015 10:00
Systém svozu bioodpadu ve městě Vrchlabí
podlimitní Zadáno 01.09.2014 18.09.2014 09:00
Navýšení kapacity Kompostárny Vrchlabí
podlimitní Zadáno 02.08.2013 30.08.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5