Veřejná zakázka: Vrchlabí, přístavba garáží k hasičské zbrojnici v Podhůří

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 314
Systémové číslo: P23V00000001
Evidenční číslo zadavatele: 1 - 2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-013114
Datum zahájení: 20.01.2023
Nabídku podat do: 17.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vrchlabí, přístavba garáží k hasičské zbrojnici v Podhůří
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba dvojgaráže pro požární automobily k západnímu štítu stávající požární zbrojnice, která bude umístěna v místě stávající samostatně stojící garáže určené k demolici. Přístavba dvojgaráže je navržena jako jednopodlažní obdélníkového půdorysu s plochou střešní konstrukcí. Odvodnění střešní konstrukce je navrženo vnitřními svody. Současně se stavbou dvojgaráže dojde v areálu požární zbrojnice k rozšíření zpevněných živičných ploch takovým způsobem, aby bylo možné zajíždět požární technikou do navržené dvojgaráže po zpevněných plochách. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž odstranění stávající samostatně stojící garáže a také zbudování venkovní dešťové kanalizace s odlučovačem ropných látek a vsakovací jímkou umístěnou jižně od přístavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Vrchlabí
 • IČO: 00278475
 • Poštovní adresa:
  Zámek čp. 1
  54301 Vrchlabí
 • Název oddělení: Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 360463

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muvrchlabi.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky