Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vrchlabí, přístavba garáží k hasičské zbrojnici v Podhůří
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba dvojgaráže pro požární automobily k západnímu štítu stávající požární zbrojnice, která bude umístěna v místě stávající samostatně stojící garáže určené k demolici. Přístavba dvojgaráže je navržena jako jednopodlažní obdélníkového půdorysu s plochou střešní konstrukcí. Odvodnění střešní konstrukce je navrženo vnitřními svody. Současně se stavbou dvojgaráže dojde v areálu požární zbrojnice k rozšíření zpevněných živičných ploch takovým způsobem, aby bylo možné zajíždět požární technikou do navržené dvojgaráže po zpevněných plochách. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž odstranění stávající samostatně stojící garáže a také zbudování venkovní dešťové kanalizace s odlučovačem ropných látek a vsakovací jímkou umístěnou jižně od přístavby.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muvrchlabi.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 17.02.2023 10:00
Datum zahájení: 20.01.2023 10:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: