Profil zadavatele: Město Vrchlabí

  • Název: Město Vrchlabí
  • IČO: 00278475
  • Adresa:
    Zámek čp. 1
    54301 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 360463

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vrchlabí, přístavba garáží k hasičské zbrojnici v Podhůří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2023 10.02.2023 10:00
Sdružené služby dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 28.11.2022 28.11.2022 12:00
Výměna podružných měřidel v bytových jednotkách - vodoměry, indikátory tepla
podlimitní Zadáno 01.11.2022 23.11.2022 10:00
Vestavba hygienického zařízení - Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru, č.p. 284
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2022 03.10.2022 09:00
Kanalizační přípojka pro objekt č.p. 103 (vlaková zastávka) na st.p.č. 160 v k.ú. Podhůří - Harta, 2.kolo.
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2022 29.06.2022 16:45
Vrchlabí, ul. Liščí Kopec, Dukelská – stavební úpravy, I. etapa
podlimitní Zadáno 12.05.2022 31.05.2022 10:00
Výměna oken v budově SŠSE NP, ul. Krkonošská čp. 265, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 27.05.2022 09:00
Vrchlabí, nám. Míru č.p. 220 - Obnova fasád a oplocení
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2022 18.05.2022 15:45
Výměna oken a dveří v budově zahradního domku, ul. Husova čp. 212, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2022 18.05.2022 09:00
Úprava povrchu dvorní části u objektu č.p. 226, ul. Krkonošská, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2022 21.04.2022 13:45
Kaple sv. Jana Nepomuckého - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2022 18.03.2022 10:00
Zateplení panelového bytového domu čp. 1395 - 1399, ul.Školní, Vrchlabí
podlimitní Zadáno 28.02.2022 22.03.2022 10:00
2022_Obnova 20 ks stávajících historických dřevěných špaletových oken v budově Zámku ve Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2022 04.03.2022 09:00
Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí- krytý bazén-energoblok 3
nadlimitní Zadáno 01.02.2022 03.03.2022 10:00
Vrchlabí, ulice Lánovská_Oprava vodovodu (ŘSD)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2022 10.02.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››