Profil zadavatele: Město Vrchlabí

  • Název: Město Vrchlabí
  • IČO: 00278475
  • Adresa:
    Zámek čp. 1
    54301 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 360463

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostu V-32_projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2020 21.12.2020 10:00
Vrchlabí, dálkové cyklotrasy, úprava dopravního značení v rámci změny užívání stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 13.10.2020 09:00
Ulice Kpt. Jaroše Vrchlabí – chodník pro pěší - II
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2020 06.10.2020 09:00
Vrchlabí, rekonstrukce Sportovního areálu manželů Zátopkových - II
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 25.09.2020 09:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu na rok 2022 a 2023
podlimitní Zadáno 09.09.2020 09.09.2020 14:00
Sportovně rekreační areál Vejsplachy - krytý bazén vč. infrastruktury
nadlimitní Hodnocení 14.08.2020 14.10.2020 13:00
Výměna střešní krytiny bytových domů č.p. 875 a 876, ul. Pražská, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2020 17.07.2020 13:45
Informační systém města Vrchlabí
podlimitní Zadáno 22.06.2020 15.07.2020 13:00
Obnova fasády objektu č.p. 719 ul. Tkalcovská, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 01.04.2020 16:45
Koordinátor BOZP pro stavbu „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 ve Vrchlabí-III
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 27.02.2020 09:00
Koordinátor BOZP pro akci Sportovně rekerační areál Vejsplachy - krytý bazén - 1.etapa - infrastruktura
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 14.02.2020 10:00
Koordinátor BOZP pro akci č.p.100 - oprava fasády a náhrada oken - 1.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 14.02.2020 10:00
Vrchlabí, č.p. 100 - oprava fasády a náhrada oken - 1.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2020 25.02.2020 10:00
Zajištění TDI na akci - Sportovně rekreační areál Vejsplachy - krytý bazén - 1.etapa - infrastruktura
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 14.02.2020 10:00
Ochrana stavby proti průniku radonu z podloží, SŠSE NP, odloučené pracoviště Krkonošská 265,Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2019 13.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››