Profil zadavatele: Město Vrchlabí

  • Název: Město Vrchlabí
  • IČO: 00278475
  • Adresa:
    Zámek čp. 1
    54301 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 360463

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy bytových jednotek č. 1 a 3 v objektu č.p. 407 v ul. Vančurova ve Vrchlabí
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2020 01.04.2020 16:45
Obnova fasády objektu č.p. 719 ul. Tkalcovská, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2020 01.04.2020 16:45
Vrchlabí, rekonstrukce Sportovního areálu manželů Zátopkových
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2020 26.03.2020 09:00
Koordinátor BOZP pro stavbu Vrchlabí, opravy vodovodů v lokalitě L. Svobody
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 06.03.2020 09:00
Koordinátor BOZP pro stavbu Vrchlabí, ulice Komenského, oprava vodovodu - II
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2020 06.03.2020 09:30
Koordinátor BOZP pro akci Vrchlabí, U Nemocnice, rekonstrukce komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2020 04.03.2020 09:00
Koordinátor BOZP pro stavbu „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 ve Vrchlabí-III
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 27.02.2020 09:00
Vrchlabí, cyklotrasa č. 2 – mostek přes Vápenický potok
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 28.02.2020 09:00
Koordinátor BOZP pro akci Sportovně rekerační areál Vejsplachy - krytý bazén - 1.etapa - infrastruktura
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2020 14.02.2020 10:00
Koordinátor BOZP pro akci č.p.100 - oprava fasády a náhrada oken - 1.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2020 14.02.2020 10:00
Vrchlabí, č.p. 100 - oprava fasády a náhrada oken - 1.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2020 25.02.2020 10:00
Zajištění TDI na akci - Sportovně rekreační areál Vejsplachy - krytý bazén - 1.etapa - infrastruktura
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 14.02.2020 10:00
Vrchlabí, Opravy vodovodů v lokalitě ul. L. Svobody
podlimitní Zadáno 16.01.2020 06.02.2020 13:00
Vrchlabí, U Nemocnice, rekonstrukce komunikace
podlimitní Zadáno 15.01.2020 06.02.2020 10:00
Vrchlabí, ulice Komenského, oprava vodovodu_II
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 27.01.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››