Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy hygienického zázemí v penzionu s byty pro důchodce, ulice Pražská 1343, Vrchlabí
Odesílatel Jan Bulušek
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2020 11:35:23
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Na žádost zájemců přikládám Samostatnou dokumentaci v PDF


Přílohy
- 2. A. Průvodní zpráva.pdf (106.54 KB)
- 2. C. SNÍMEK Z KATASTRU.pdf (184.73 KB)
- 2. D.1.1.A. technická zpráva.pdf (718.46 KB)
- 2. D.1.2. Výkresová část.pdf (2.73 MB)