Profil zadavatele: Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace

  • Název: Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace
  • IČO: 71219803
  • Adresa:
    Jihoslovanská 441
    54301 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_376.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení