Profil zadavatele: Kulturní dům Střelnice

  • Název: Kulturní dům Střelnice
  • IČO: 13584201
  • Adresa:
    Vančurova 378
    54301 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_372.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení