Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vrchlabí, Zámek č.p. 1, oprava římsy na jižním průčelí
Odesílatel Jan Bulušek
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2021 14:00:55
Předmět Výzva k předložení nabídky

Dobrý den, tímto Vás žádáme o podání nabídky za účelem výběrového řízení veřejné zakázky, týkající se opravy kordonové římsy městského zámku. Za podanou nabídku předem děkuji.
S pozdravem
Jan Bulušek
technik majetkového odboru ve Vrchlabí


Přílohy
- 1. Výzva - 2. kolo.pdf (447.55 KB)