Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vrchlabí, bytový dům č.p. 595 – 8 malometrážních BJ
Odesílatel Miroslav Tauchman
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2019 13:51:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávacích podmínek - změna výkazu výměr


Přílohy
- Změna zadávacích podmínek č. 2.pdf (195.75 KB)
- ZDS_5._Výkaz výměr_upravený.xlsx (287.62 KB)