Veřejná zakázka: Přeložka vodovodu Krbalova, Vrchlabí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 267
Systémové číslo: P21V00000011
Evidenční číslo zadavatele: 11-2021
Datum zahájení: 26.02.2021
Nabídku podat do: 24.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přeložka vodovodu Krbalova, Vrchlabí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
předmětem je stavba přeložky vodovodního řadu v ulici Krbalova, který v současnosti přechází řeku Labe do ulice Jihoslovanská po stávající ocelové lávce. Vzhledem k plánované demolici ocelové lávky dojde k trvalému přeložení vodovodního řadu DN 150 v délce cca 48 m na nedaleký silniční most. Celý úsek přeložky vodovodu je veden v souběhu se současně překládaným plynovodem (zajišťuje GasNet s.r.o.). Obě stavby budou koordinovány a proběhnou současně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Vrchlabí
 • IČO: 00278475
 • Poštovní adresa:
  Zámek čp. 1
  54301 Vrchlabí
 • Název oddělení: Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 360463

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muvrchlabi.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky