Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění činnosti TDI pro stavbu: Zateplení a tavební úpravy pavilonu "C" včetně přilehlé terasy v areálu MŠ Letná, Vrchlabí
Odesílatel Jiří Pohl
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2023 14:14:48
Předmět Výzva

Výzva k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu


Přílohy
- a) Výzva_TDI.doc (108.00 KB)