Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Vrchlabí NPŽP 5/2020
Odesílatel Jiří Pohl
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2021 15:26:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Pro podání nabídek platí adresa uvedená ve výzvě pro podání nabídek - Služby města Vrchlabí, Jihoslovanská 441, 543 01 Vrchlabí