Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova fasády, Vrchlabí č.p. 140 Krkonošská - 2.kolo
Odesílatel Jan Bulušek
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2021 12:20:19
Předmět Výzva

Dobrý den,
Touto výzvou bychom Vás chtěli požádat o podání nabídky a účasti ve výběrovém řízení zakázky malého rozsahu. Obsahem zakázky je obnova fasády objektu č.p. 140 Krkonošská ve Vrchlabí. Podklady veřejné zakázky naleznete na portálu https://zakazky.muvrchlabi.cz/.
Za případnou účast předem děkujeme.
S pozdravem
Jan Bulušek
technik majetkového odboru ve Vrchlabí


Přílohy
- 1. Výzva k podání nabídky.pdf (447.28 KB)