Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovně rekreační areál Vejsplachy,Vrchlabí - krytý bazén - energoblok
Odesílatel Markéta Večeřová
Organizace odesílatele VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2021 14:39:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace (3) včetně přílohy


Přílohy
- 14 Vysvětlení zadávací dokumentace (3).pdf (137.31 KB)