Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Sportovně rekreační areál Vejsplachy,Vrchlabí - krytý bazén - energoblok
Odesílatel Markéta Večeřová
Organizace odesílatele VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2021 14:56:01
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Vysvětlení zadávací dokumentace (2) včetně příloh


Přílohy
- 13 Vysvětlení zadávací dokumentace (2).pdf (155.33 KB)