Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovně rekreační areál Vejsplachy,Vrchlabí - krytý bazén - energoblok
Odesílatel Markéta Večeřová
Organizace odesílatele VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2021 15:23:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace (1) včetně příloh


Přílohy
- 11 Vysvětlení zadávací dokumentace.zip (569.18 KB)