Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova fasády, Vrchlabí č.p. 140 Krkonošská
Odesílatel Jan Bulušek
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2021 12:03:07
Předmět Výzva

Dobrý den,
Tímto bych Vás chtěl oslovit na podání nabídky veřejné zakázky pro město Vrchlabí. Jedná se o provádění stavebních prací za účelem obnovy fasády objektu č.p. 140 v ulici Krkonošská ve Vrchlabí. Celou zadávací dokumentaci naleznete na portálu https://zakazky.muvrchlabi.cz.
Za podání nabídky předem děkuji.

S pozdravem
Jan Bulušek
technik majetkového odboru


Přílohy
- 1. Výzva k podání nabídky.pdf (447.20 KB)
- 1. Výzva k podání nabídky.pdf (447.20 KB)