Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Posun výustního objektu u ČOV Vrchlabí
Odesílatel Miroslav Tauchman
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.02.2021 13:33:20
Předmět Výzva

V příloze Vám zasíláme výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu pod názvem „Posun výustního objektu u ČOV Vrchlabí“
Máte-li zájem o podání nabídky, naleznete další informace nezbytné pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK v uživatelské příručce na adrese: https://zakazky.muvrchlabi.cz/.


Přílohy
- ZDS_1._Výzva.pdf (527.51 KB)