Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava části zatrubnění Pilského potoka
Odesílatel Jiří Pohl
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.02.2021 15:36:28
Předmět Výzva

Posíláme výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Budeme rádi, když vás výzva osloví a podáte cenovou nabídku dle podmínek ve výzvě uvedených.


Přílohy
- 6.1.Výzva k podání nabídek.pdf (291.67 KB)