Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavebn úpravy bytových jednotek č. 1 a 3 v objektu č.p. 407 v ulici Vančurova ve Vrchlabí - 2. kolo výběrového řízení
Odesílatel Jan Bulušek
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2020 14:32:14
Předmět Výzva

Dobrý den,
Jako veřejný zadavatel bych Vás tímto chtěl požádat o zpracování nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu. Za Vaši účast předem děkuji.

S pozdravem
Jan Bulušek
technik majetkového odboru ve Vrchlabí


Přílohy
- 1. Výzva.pdf (561.38 KB)