Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Výměna bytových vodoměrů v objektech města Vrchlabí - 2020“
Odesílatel Jan Bulušek
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.05.2020 12:05:41
Předmět Výzva k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu

Dobrý den,
tímto Vás žádám o účast ve výběrovém řízení veřejné zakázky na dodávku výměny vodoměrů a práce spojené s realizací akce: „Výměna bytových vodoměrů v objektech města Vrchlabí - 2020“. Jedná se o výměnu bytových vodoměrů SV a TUV ve vybraných objektech města Vrchlabí v souladu s technickými podmínkami zakázky, uveřejněnými na portálu https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_index.html.


Přílohy
- 1. Výzva.pdf (494.82 KB)