Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úpravy hygienického zázemí v penzionu s byty pro důchodce, ulice Pražská 1343, Vrchlabí
Odesílatel Jan Bulušek
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2020 14:50:37
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: "Stavební úpravy hygienického zázemí v penzionu s byty pro důchodce, ulice Pražská 1343, Vrchlabí.