Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Koordinátor BOZP pro stavbu „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 ve Vrchlabí-III
Odesílatel Miroslav Tauchman
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2020 13:19:07
Předmět Výzva

V příloze Vám zasíláme výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Koordinátor BOZP pro stavbu „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 ve Vrchlabí-III“
Máte-li zájem o podání nabídky, naleznete další informace nezbytné pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK v uživatelské příručce na adrese: https://zakazky.muvrchlabi.cz/.


Přílohy
- 1. Výzva.pdf (420.13 KB)