Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VO ul. Slovanská - II.výzva
Odesílatel Hana Bajerová
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2019 13:23:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Nový termín pro podání nabídek je 30.10.2019 do 9,00h.