Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava přemostění Vápenického potoka-V2
Odesílatel Bohumila Břešťovská
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.05.2019 08:45:01
Předmět Výzva

Vážení, zasíláme Vám Výzvu k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Oprava přemostění Vápenického potoka – V2“. Zadávací dokumentace je umístěna na
https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_write_VY_196.html
Břešťovská Bohumila


Přílohy
- 1_Výzva_25042019.pdf (113.57 KB)