Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vrchlabí, bytový dům č.p. 595 – 8 malometrážních BJ
Odesílatel Miroslav Tauchman
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.02.2019 11:47:36
Předmět Výzva k podání nabídky

V příloze Vám zasíláme výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Vrchlabí, bytový dům č.p. 595 – 8 malometrážních BJ“
Máte-li zájem o podání nabídky, naleznete další informace nezbytné pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK v uživatelské příručce na adrese: https://zakazky.muvrchlabi.cz/.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (602.20 KB)