Veřejné zakázky města Vrchlabí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Vrchlabí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění činnosti TDI pro stavbu "Vrchlabí, ul. Vančurova - rekonstrukce části komunikace, oprava mostu"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 19.04.2024 10:00
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Školní, Vrchlabí – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 04.04.2024 23.04.2024 10:00
Zajištění činnosti TDI pro stavbu „Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2024 15.04.2024 10:00
Oprava krovu a náhrada střešní krytiny, hromosvodu a klempířských výrobků. Odvedení dešťové vody ze střechy. Krkonošská č.p. 204, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2024 15.04.2024 10:00
Oprava kamenné zdi u domu Krkonošská 1615, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.03.2024 08.04.2024 10:00
Oprava střechy a podhled pultové části, objektu č.p. 721 ul. Palackého, Městské jesle Vrchlabí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2024 17.04.2024 16:45
Radarový informační ukazatel rychlosti – Vrchlabí, Lánovská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2024 26.03.2024 10:00
Vrchlabí, ul. Vančurova - rekonstrukce části komunikace, oprava mostu V-32
podlimitní Hodnocení 12.02.2024 06.03.2024 10:00
Vrchlabí, Krkonošská ul. čp. 272, Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
podlimitní Hodnocení 23.01.2024 14.02.2024 10:00
Vrchlabí, Školní č. p. 1395-1399 opravy přístupů do objeků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2023 30.11.2023 14:00
"Uložení volných finančních prostředků"
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2019 23.05.2019 14:00
všechny zakázky