Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Navýšení kapacity Kompostárny Vrchlabí
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je nákup traktoru pro areál kompostárny
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: - poštou na adresu zadavatele: Městský úřad ve Vrchlabí ,Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí
- osobně na podatelně zadavatele na adrese: Městský úřad ve Vrchlabí, Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí
v pracovní dny pondělí a středa od 8,00 hod –do 17,00 hod, úterý, čtvrtek od 8,00 hod - do 15,00 hod a pátek od 8,00 hod - do 14,00 hod.
Přestávka každý den od 11,00 – 12,00 hod.
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 30. 08. 2013 09:00
Počátek běhu lhůt: 02. 08. 2013
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: