Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vrchlabí - teplofikace objektu gymnázia a "Dukla"
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových teplovodních rozvodů pro napojení objektů č.p. 586 gymnázium a č.p. 616 "Dukla" ve Vrchlabí a zbudování nových výměníkových stanic pro každý objekt samostatně. Nové rozvody jsou napojeny na stávající rozvod centrálního zásobování teplem ve Vrchlabí. Výstavba teplovodů je nová stavba trvalého charakteru. Teplovody budou sloužit pro dodávku tepla do nových výměníkových stanicí zřízených v místě stávajících plynových kotelen jednotlivých objektů.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muvrchlabi.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 08.06.2022 10:00
Datum zahájení: 20.05.2022 10:40
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: