Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vrchlabí – Krkonošská ulice - II. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o 2. etapu stavebních úprav Krkonošské ulice v centru města spočívající ve výškové, šířkové a směrové úpravě komunikace včetně přilehlých chodníkových ploch, chodníků v podloubí, odvodnění, kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, přeložek inženýrských sítí, výměny a doplnění městského mobiliáře a vegetačních úprav. Současně s tím je řešena doprava v klidu (parkování).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muvrchlabi.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 01.04.2021 10:00
Datum zahájení: 04.03.2021 10:49
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):