Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sportovně rekreační areál Vejsplachy - krytý bazén vč. infrastruktury
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmět veřejné zakázky je novostavba krytého bazénu s celoročním provozem s plaveckým bazénem o rozměrech 25 x 8 m, víceúčelovým rekreačním bazénem s vodními atrakcemi, výukovým bazénem, whirpoolem , dětským brouzdalištěm, venkovním tobogánem. Součástí stavby je potřebná infrastruktura, zejména zpevněné plochy před bazénem vč. komunikací, parkovišť, splašková a jednotná dešťová kanalizace, přípojka vodovodu, STL plynovod včetně přípojky, veřejné osvětlení, trafostanice a přípojka nn, sadové úpravy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muvrchlabi.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.10.2020 10:00
Datum zahájení: 14.08.2020 17:00