Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vrchlabí, č.p. 100 - oprava fasády a náhrada oken - 1.etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Oprava o obnova východní čelní fasády domu, části jižní a západní fasády, sanace vlhkosti zdiva, oprava soklu, dílčí obnova a výměna truhlářských prvků a vstupních vchodových dveří, náhrada oplechování - svody a oplechování říms a parapetů, stavební práce budou realizovány na kulturní památce zapsané v ústředním seznamu kulturních památek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Městský úřad Vrchlabí,
Zámek čp. 1
54301 Vrchlabí
Kontakt: p. Břešťovská Bohumila, odbor RMaÚP, brestovskabohumila@muvrchlabi.cz, tel. 499405332
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.02.2020 10:00
Datum zahájení: 04.02.2020 15:27
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: