Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vrchlabí, bytový dům č.p. 595 – 8 malometrážních BJ
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o stavební úpravy bytového domu č.p. 595 v v ulici Českých bratří ve Vrchlabí, za účelem zřízení osmi malometrážních bytových jednotek využívaných k přechodnému bydlení osob v bytové nouzi. Stavební úpravy spočívají ve změně současných vnitřních dispozic domu, kdy ze stávajících 3 bytových jednotek vznikne 8 nových bytových jednotek pro potřeby sociálního bydlení. Součástí stavebních úprav je výměna stávajících oken za nová dřevěná z profilu EURO, kompletní oprava fasády domu včetně říms a šambrán a kompletní výměna dožilé střešní krytiny z bobrovky za novou plechovou falcovanou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muvrchlabi.cz)
Kontakt: Ing. Miroslav Tauchman
tel. 731 196 700
e-mail: tauchmanmiroslav@muvrchlabi.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 14.03.2019 12:00
Datum zahájení: 01.02.2019 11:47