Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
IČO: 28606582
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 151 471,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 183 279,91 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 07.05.2015