Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zateplení pavilonů MŠ Komenského Vrchlabí – II. etapa
Odesílatel Miroslav Tauchman
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2021 10:54:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávacích podmínek - změna výkazu výměr.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.1.pdf (393.36 KB)
- ZDS_5._Soupis prací.rar (342.13 KB)