Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zateplení pavilonů MŠ Komenského Vrchlabí – II. etapa
Odesílatel Miroslav Tauchman
Organizace odesílatele Město Vrchlabí [IČO: 00278475]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.02.2021 09:43:23
Předmět Výzva

V příloze Vám zasíláme výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Zateplení pavilonů MŠ Komenského Vrchlabí – II. etapa“
Máte-li zájem o podání nabídky, naleznete další informace nezbytné pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK v uživatelské příručce na adrese: https://zakazky.muvrchlabi.cz/.


Přílohy
- ZDS_1._Výzva.pdf (949.95 KB)